Fotografia reportażowa

Emocje bez makijażu

Zainteresowanie fotografią reportażową powraca cyklicznie co pewien czas. Można więc powiedzieć, że jest to coś, czemu warto przyjrzeć się bliżej, niezależnie od upodobań związanych z obiektami do fotografowania. Umiejętności dobrego dokumentowania zdarzeń, emocji, miejsc za pomocą zdjęć nie da się tak po prostu nauczyć. Za każdym razem w grę wchodzi osobista wrażliwość, która pozwala pokazać to, co w zdjęciu jest najważniejsze.

Przykłady fotografii reportażowej poruszają odbiorców i właśnie takie jest ich zadanie. Często zdjęcia dokumentalne są później wyróżniane na różnych konkursach i trafiają do gazet, do reklam, przyciągają wzrok gdziekolwiek się znajdą. Można powiedzieć, że w pewnej części jest to proste granie na emocjach. Niejednokrotnie surowa forma zdjęcia skupia całą uwagę na pokazanej osobie, zdarzeniu, czymkolwiek innym. Nie ma możliwości uciec od problemu i być może właśnie dlatego fotografia tego typu spotyka się z tak dużym zainteresowaniem. Można próbować w niej swoich sił dysponując średniej jakości aparatem i zerowym doświadczeniem, ale trzeba mieć odpowiednią wrażliwość.

Przydatność fotografii reportażowej

Z uwagi na spore zapotrzebowanie na tego typu zdjęcia, osoby pasjonujące się reportażem mogą liczyć na dużo okazji nie tylko sprawdzenia się, ale także zarobienia pieniędzy na swoim hobby. Dobre fotografie mogą na przykład uzyskać wysokie lokaty w organizowanych co pewien czas konkursach. Nagroda to jednak nie wszystko – zdjęcia trafiają później na wystawy lub do gazet i stanowią dowód na umiejętności danej osoby, która może liczyć na kolejne ciekawe wyzwania. Fotografia dokumentalna przydatna bywa także jako element wypraw w miejsca warte pokazania, na przykład do miejscowości z wyjątkową kulturą, które należy umiejętnie zaprezentować.

Ciekawostki z branży

Ilustrator – Grafik taki specjalizuje się w wykonywaniu rysunków (ilustracji). Rysunki takie mogą być wykonywane za pośrednictwem tradycyjnych technik (np. ołówek i kartka). Mogą być jednak tworzone także za pośrednictwem komputera – tak przy pomocy zewnętrznych urządzeń typu tablety graficzne, jak również jedynie przy wykorzystaniu znajdującego się w komputerze oprogramowania. Niezależnie od stosowanych narzędzi ostatecznym efektem pracy takiego grafika jest dwuwymiarowy obraz w formie cyfrowej, który może zostać wykorzystany jako symbol, maskotka strony czy też okładka książki.

Grafik 3D – Specjalizacją takiego grafika jest tworzenie modeli, które potem mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu animacji, gier komputerowych, symulacji czy jako wirtualne makiety domów. Zlecając pracę takiemu grafikowi musimy mieć na uwadze, że tworzenie kompletnych trójwymiarowych struktur jest procesem o bardzo złożonym charakterze. Grafik 3D tworzy jedynie „szkielety” trójwymiarowych modeli. Efektem jego pracy jest więc jedynie siatka połączonych ze sobą linii. Siatka ta ma określony kształt – z łatwością możemy domyślić się, czy końcowym efektem ma być człowiek, czy też dzbanek. Model taki jest jednak pozbawiony kolorów czy innego rodzaju wypełnienia.

Specjalista od tworzenia grafiki 3D – Grafik komputerowy posiadający taką specjalizację tworzy wypełnienia dla modeli stworzonych przez wyżej opisanego grafika 3D. Mimo, iż określenie „specjalista od tworzenia grafiki 3D” sugeruje, że osoby takie pracują na modelach 3D, jest jednak inaczej. Tworzone przez nich tekstury są zawsze dwuwymiarowe. Są jednak wykonane w taki sposób, że po „zgięciu” idealnie przylegają do modelu 3D, dla którego zostały wykonane. By zrozumieć, jak wygląda stworzona przez takiego grafika tekstura, najłatwiej wyobrazić sobie schemat kostki, przedstawiony jako 6 kwadratów stykających się ze sobą bokami. Po wycięciu takiego rysunku i odpowiednim złożeniu powstanie idealny sześcian. Praca specjalisty od tworzenia grafiki 3D polega właśnie na odpowiednim pokolorowaniu owych ścian.

W największym skrócie grafik komputerowy to osoba, która zawodowo zajmuje się opracowywaniem elementów wizualnych przy pomocy techniki komputerowej. Przedstawiciele tej dziedziny są więc połączeniem artysty  (ostateczny efekt ich pracy jest wynikiem inwencji twórczej) i informatyka (grafik komputerowy nie maluję pędzlem – jego narzędziem są skomplikowane programy i algorytmy). Mimo, że ostateczny efekt zawsze wynika  z procesu twórczego, kontrahent grafika ma kluczowy wpływ na tworzone dzieło. To właśnie jego wytycznymi kieruje się grafik podczas swojej pracy.

Podobnie jak w przypadku innych zawodów, tak i wśród grafików komputerowych wyróżniamy wiele specjalizacji. Każda z niech jest odpowiedzią na inną potrzebę rynku. Każda z nich wymaga nieco innych umiejętności. W ramach każdej z nich używa się nieco odmiennego oprogramowania i sprzętu. Mimo, iż z każdym rokiem pojawiają się nowe specjalizacje, istnieją kategorie ogólne, do których można przyporządkować większość przedstawicieli tego zawodu.

Rozwój technik informatycznych w znaczący sposób wpłynął na wiele zawodów. Jedną z profesji w dużym stopniu związanych z IT jest grafika. Programy graficzne są niezbędną bazą dla pracy grafików, co nie oznacza, że nie muszą się oni wykazywać podobnymi cechami, jak ich koledzy sprzed kilkudziesięciu lat. Nadal w zawodzie tym liczą się takie umiejętności jak: talent plastyczny, biegłość techniczna, skrupulatność, dokładność i jednocześnie – kreatywność.

Dobry grafik to osoba posiadająca niezbędny zasób umiejętności twardych i miękkich. Liczy się też jeszcze coś szczególnego – pasja – która nie tylko nie pozwoli popaść w zawodową rutynę, ale sprawi, że profesjonalny rozwój (a co za tym idzie – śledzenie szybko zachodzących w tej branży zmian) nie będzie niemiłą koniecznością.

2 komentarze

  1. Niestety często zdjęcia reportażowe to po prostu epatowanie brzydotą, nie mają one żadnej wartości artystycznej, ale jest „walenie po oczach” bolesną prawdą i to niestety działa.

  2. Nie zgodzę się, że jest to łatwa fotografia. Trzeba naprawdę dużo umieć, żeby zrobić dobry reportaż.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *